De regels voor het maximale aantal en de maximale duur van een reeks (een keten) tijdelijke contracten heet de ‘ketenregeling’. Deze ketenregeling is op 1 januari 2020 veranderd door de nieuwe wet (Wet arbeidsmarkt in balans).

Het maximale aantal tijdelijke contracten op rij was en is 3, maar de maximale duur van de reeks was voor 1 januari 2020 24 maanden (nu 36 maanden).

Deze wetswijzing is op 1 januari 2020 meteen ingegaan en geldt ook voor (ketens van) tijdelijke contracten die zijn aangegaan vóór 1 januari 2020.

Kort gezegd komt het erop neer dat voor (ketens van) tijdelijke contracten die zijn ingegaan voor 1 januari 2020 en pas na 1 januari 2020 de 24 maanden termijn overschrijden, de nieuwe termijn van 36 maanden geldt. Voor (ketens van) tijdelijke contracten die voor 1 januari 2020 de 24 maanden termijn al hebben overschreden, geldt de 24 maanden termijn.