Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld een bedrijfsarts en andere arbodeskundigen. Zo’n basiscontract is nu verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener. Het boetebeleid van het ministerie van SZW is aangescherpt, wat betekent dat je direct een boete opgelegd krijgt als er geen basiscontract aanwezig is of wanneer het contract niet voldoet aan de eisen. Heb je hulp nodig bij het selecteren van een bedrijfsarts of arbodienst? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.