Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschikten

Heb je als werkgever een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? En was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt en is een transitievergoeding betaald? Dan is het mogelijk om compensatie aan te vragen voor deze vergoeding. Ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Heb je hier […]

Praktijkvoorbeeld 2

Een klant van Grip op HR is een snelgroeiende organisatie met relatief veel jonge medewerkers. De medewerkers geven aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid in verantwoordelijkheden maar ook over HR thema’s als beloning en ontwikkeling. Grip op HR heeft op praktische wijze ondersteund in een toegankelijk functie- en salarisgebouw. En daarnaast geholpen bij  een […]

Praktijkvoorbeeld 1

Een klant van Grip op HR is een wereldwijd opererend familiebedrijf in de techniek met circa 30 medewerkers in Nederland. De directeur heeft behoefte om inzicht te krijgen in de HR risico’s die hij loopt en waar hij mogelijk kan professionaliseren op het gebied van personeel en organisatie. Grip op HR heeft hiervoor een HR […]

Op vakantie naar gebied met ‘code oranje’

Stel een medewerker gaat op vakantie naar een gebied met ‘code oranje’ (door bv Corona). Kun je dit als werkgever verbieden? Nee dit kun je niet verbieden. Je mag als werkgever wel vragen om niet op vakantie te gaan naar deze gebieden. Dat past bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Als de […]

Regionaal Beloningsonderzoek

Wil je weten of de arbeidsvoorwaarden van jouw organisatie marktconform of onderscheidend zijn? Doe dan mee met de 14e editie van het Regionaal Beloningsonderzoek van H&S Adviesgroep. Geheel kosteloos krijg je inzicht in regionaal beloningsbeleid. Hierbij hoort ook een op maat gemaakt benchmarkrapport met inzicht in de concurrentiepositie in de regio. Interesse? Stuur een mail […]

NL leert door!

In het kader van het crisisprogramma ‘NL leert door’ is vanaf augustus voor iedereen gratis ontwikkeladvies beschikbaar! Deze regeling van de overheid is op 24 juli gepubliceerd, maar wat houdt het precies in? Iedereen komt in aanmerking De regeling is beschikbaar voor iedereen woonachtig in NL, tot de pensioengerechtigde leeftijd. Of je werkzoekend bent, met […]

Medewerker ziek tijdens vakantie

Als een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt, stopt zijn vakantieverlof en start zijn ziekteverlof. De dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie, tellen niet als vakantiedagen. Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat vakantiedagen na ziekmelding worden omgezet in ziektedagen. Wordt er gewerkt met (maximaal twee) wachtdagen? Dan duurt het […]

Verlofstuwmeren

Werknemers nemen niet altijd al hun vakantiedagen op. Daardoor kan een ‘stuwmeer’ aan vakantiedagen ontstaan. Wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd tijdens een kalenderjaar maar niet zijn opgenomen, gaan automatisch mee naar het volgende kalenderjaar. De meeste vakantiedagen vervallen of verjaren wel na verloop van tijd. Wettelijke vakantiedagen Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe zes maanden na […]

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof voor partners

Op 1 juli is fase 2 van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. Partners kunnen vanaf die datum in het eerste halfjaar na de geboorte van hun zoon of dochter maximaal 5 weken extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben nu al recht op 5 dagen geboorteverlof. Deze weken komen er extra bij. Wil je weten […]

Hulp bij praktische personeelsvragen

HULP NODIG BIJ PRAKTISCHE PERSONEELSVRAGEN IN TIJDEN VAN CORONA-CRISIS? WIJ STAAN KLAAR VOOR DE MKB ONDERNEMER IN NHN (KOSTELOOS). Door de Corona-crisis krijg je als ondernemer vragen van medewerkers waar je eerder nog nooit mee te maken hebt gehad. Een medewerker wil liever niet naar het werk komen vanwege besmettingsgevaar, hoe ga ik hiermee om? […]